Menu
Obec Kozmice
Kozmice
Obec Kozmice
Kozmice

MÍSTNÍ POPLATKY

Místní poplatek ze psa je splatný do 31.3. běžného roku a činí 120,- Kč/pes/rok.
Pokud již psa nevlastníte, tuto změnu nahlaste.
Při platbě na účet uveďte do „Zpráva pro příjemce“ jméno a příjmení držitele psa.

Úplata za odvádění odpadních vod,tzv. úplata za užívání obecní kanalizace je splatná do 30.4. běžného roku
a činí 200,- Kč/rok/nemovitost.
Variabilní symbol je číslo POPISNÉ DOMU/nemovitosti.
Poplatky lze platit hotově do pokladny obecního úřadu
nebo na účet obce
č.ú. 1847442319/0800.

Historie - 1. část

V Kozmicích nebyl až do r. 1802 kostel ani škola a patřily ke kostelu i ke škole do Bohuslavic. Podnět k založení obou dali bratři Jan, August a Ignác Heinovi, synové dědičného rychtáře. První spis vztahující se ke stavbě kostela je datován 16. 6. 1800. Listinou sepsanou v němčině a uloženou v písemnostech arcibiskupské konzistoře v Olomouci schvaluje tehdejší majitel panství Alois sv. p. z Henneberku stavbu kostela z hotově ležících peněz, ovšem bez pomoci panství. Toto schválení vyžadovalo ještě povolení královské komory ve Vratislavi. Vydavatel listiny si vyhradil právo "ius praesentations" - t.j. právo navrhnout kněze biskupské vrchnosti.

Se stavbou kostela se začalo v r. 1802 a slavnostní položení základního kamene se konalo 10. 7. za přítomnosti majitele panství, hlučínského děkana Kašpara Borzutského a P. Ignáce Heina. Když byl kostel vyzděn až po okna, přišel zákaz dalšího pokračování stavby a příkaz k postavení školy. Stavební místo na stavbu školy věnoval Jan Hein a je to prostor, na němž dnes stojí budova obecnío úřadu. Na stavbu školy byl použit materiál, určený původně k výstavbě kostela. Dříve než školu v Kozmicích postavili, docházel dvakrát nebo třikrát v týdnu učitel z Bohuslavic a místní děti vyučoval v místnostech k tomu určených.

9. listopadu 1804 jmenovala arcibiskupská konsistoř P. Ignáce Heina duchovním správcem v Kozmicích. Ještě v tomto roce byl zřízen v okolí kostela hřbitov, posvěcený 8. 1. 1805. Do té doby se zesnulí pochovávali v Bohuslavicích. P. Hein ustavil r. 1804 učitele F. Franka kostelníkem a za tuto službu dostával od každého sedláka velký bochník chleba a na Velikonoce, Svatodušní svátky a Krmášs jeden koláč. Za ranní, polední a večerní zvonění mu každý sedlák ročně dával pytel žita. Celkem jich měl dostat 28. Kromě toho mu náležely poplatky za jednotlivé mše v kostele.

Z této doby je také znám návrh, jak zabezpečit místního kněze. Kapitál, složený lidmi pro zřízení duchovní správy v Kozmicích, se ale ztratil. Po smrti P. Ignáce Heina v r. 1814 zastával duchovní správu kurátor z Bohuslavic a od r. 1845 pak kurátor farního úřadu v Dolním Benešově.

Smutné následky r. 1803, v němž se kostel budoval, se už v r. 1844 ukázaly v takové míře, že byl 28. 4. uzavřen. Klenba hrozila spadnutím, a proto byla o rok později snesena a místo ní nataženy trámy podbité deskami. Ty byly omítnuty až r. l881, kdy byla sakristie zbourána a na tomtéž místě postavena nová s oratoří. V r. 1878 se musela ze střechy odstranit nová věž a zvonek z ní přenesli do hlavní věže. Hřbitov v okolí kostela se jevil jako malý, a proto jej r. 1884 přiměřeně zvětšili. Okolo hřbitova pak byla vybudována hřbitovní zeď. Z dalších větších položek kronika uvádí v r. 1889 zakoupení nové křížové cesty; v r. l896 nových mešních rouch a v r. 1899 nových varhan a opravu střechy.

V letech 1910 - 1913 se v obci uskutečnila revize výměry pozemků. Při této akci se někteří rolníci zřekli určitých pozemků, které věnovali jako stavební místo pro výstavbu nové fary. Po první světové válce 2. 3. 1919 získaly Kozmice samostatnou duchovní správu a 3. 6. 1919 farníci přivítali P. Maxmiliána Trullaye, dosavadního kaplana v Hati. Ten zpočátku bydlel ve škole. Sbírky po domech a v kostelech vynesly tolik, že r. 1925 se začala stavět fara. Dokončena byla o rok později.

Pro publikaci 650 let Kozmic na Hlučínsku připravila Mgr. Marie Tvrdá

Organizace

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2