Menu
Obec Kozmice
Kozmice
Obec Kozmice
Kozmice

MÍSTNÍ POPLATKY

Místní poplatek ze psa je splatný do 31.3. běžného roku a činí 120,- Kč/pes/rok.
Pokud již psa nevlastníte, tuto změnu nahlaste.
Při platbě na účet uveďte do „Zpráva pro příjemce“ jméno a příjmení držitele psa.

Úplata za odvádění odpadních vod,tzv. úplata za užívání obecní kanalizace je splatná do 30.4. běžného roku
a činí 200,- Kč/rok/nemovitost.
Variabilní symbol je číslo POPISNÉ DOMU/nemovitosti.
Poplatky lze platit hotově do pokladny obecního úřadu
nebo na účet obce
č.ú. 1847442319/0800.

Historie - 2. část

Při sčítání lidu r. 1805 měla obec 1 006 obyvatel a školu navštěvovalo 179 dětí. O tom, že již v této době se v Kozmicích pěstoval kulturní život, svědčí zápis v kronice, že na přání krajské vlády se pořádaly tzv. Unterhaltungsabende, čili zábavné večery, na nichž se zpívalo, přednášelo a hrálo divadlo. R. 1904 zřídila obec lidovou knihovnu, čítající nevelký počet knih (80 - 90).

Pro velký počet a nevyhovující prostory byla vedle staré školy postavena nová školní budova (dnešní škola), vysvěcena 8. 9. 1910. Obecní zastupitelstvo se tehdy setkalo s nepochopením občanů, kterým se zdálo, že stará budova je dostačující a obec se zbytečně zadlužuje. Je paradoxní, že o co menší a levnejší školu občané chtěli, o to větší a nákladnější slavnost zorganizovali při jejím otevření. Po slavnosti už nebylo námitek ani proti škole, ani proti učitelům. Systém nové školy byl čtyřtřídní se čtyřmi učiteli ve třech učebnách. Pro zajímavost uvádím, že třídy se číslovaly opačne a učil se v nich následující počet hodin týdně: 1. třída - 32 hodin, 2. třída - 28 hodin, 3. třída - 28 hodin a 4. třída - 20 hodin.

Stará škola byla adaptována na byty pro učitele, jeden byt pro ženatého a 2 pro svobodné.

V r. 1906 odesel do důchodu řídící učitel F. Frank ml. Rodina Franků vedla školu s výjimkou dvou let od r. 1802 až do r. 1906. Na Frankovo místo přišel r. 1906 Eduard Haberstroh, který zde jako řídící učitel vyučoval až do r. 1920.

4. února 1920 bylo Hlučínsko připojeno k ČSR. Škola v té době ovšem nebyla v nejlepším stavu. Chyběly knihy, obrazy i vnitřní vybavení. Němečtí učitelé odešli a noví čeští začali vyučovat moravsky se 4 hodinami němčiny týdně. Prvním českým řídícím učitelem ve škole prozatímně zůstal bývalý německý učitel František Wanke, vystřídaný ještě téhož roku řídícím učitelem Karlem Fialou. Ten školu vedl až do r. 1922 a po něm správcovství převzal Antonín Karčmář, který školu řídil až do záboru Hlučínska v říjnu 1938. V r. 1930 byla dosud obecná škola zestátněna a následně se dočkala mnoha nových učebních pomůcek a také nového vnitřního zařízení. V té době šlo již o školu pětitřídní. Protože se v nové škole nedostávalo místa, vyučovalo se i ve staré škole, ale někteří žáci již navštěvovali českou měsťanskou školu v Hlučíně a také tamní české reálné gymnázium, založené v záři r. 1920.

V letech 1935 - 1936 byla v Kozmicích zřízena mateřská škola a umístěna v přízemí staré školy. Měla ale jen jednu místnost a nevyvařovalo se v ní. První učitelkou v mateřské škole byla Marie Bergerová a správně patřila pod ředitelství školy.

Pro publikaci 650 let Kozmic na Hlučínsku připravila Mgr. Marie Tvrdá

Organizace

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5