Menu
Obec Kozmice
Kozmice
Obec Kozmice
Kozmice

MÍSTNÍ POPLATKY

Místní poplatek ze psa je splatný do 31.3. běžného roku a činí 120,- Kč/pes/rok.
Pokud již psa nevlastníte, tuto změnu nahlaste.
Při platbě na účet uveďte do „Zpráva pro příjemce“ jméno a příjmení držitele psa.

Úplata za odvádění odpadních vod,tzv. úplata za užívání obecní kanalizace je splatná do 30.4. běžného roku
a činí 200,- Kč/rok/nemovitost.
Variabilní symbol je číslo POPISNÉ DOMU/nemovitosti.
Poplatky lze platit hotově do pokladny obecního úřadu
nebo na účet obce
č.ú. 1847442319/0800.

Historie - 3. část

Osudný rok 1938 se dotkl i školství v naší obci. Vše české bylo zničeno. Ve škole se během války učilo jen německy. V r. 1940 dal řídící učitel Junga přestěhovat vnitřek staré školy. V prvním poschodí nechal zřídit byt pro řídícího učitele. V přízemí však zůstala mateřská škola. Z bývalé obecní kanceláře byla pro MŠ upravena školní kuchyně. Junga ovšem brzy zemřel a pak se ve škole až do konce války učitelé neustále měnili, protože mnozí po kratkém pobytu odcházeli na frontu. Počátkem r. 1945 se již ve škole vůbec nevyučovalo. Školu obsadili vojáci a zničili, co ještě zůstalo.

Kolem školy spadlo ke konci války několik bomb, takže část střechy byla zničena a rovněž všechna okna byla rozbita. Válečnou vřavou utrpěla také školní zahrada a hřiště, takže kronikář ve školní kronice napsal, že na školu byl žalostný pohled.

Brzy po osvobození se do svého dlouhodobého působiště vrátil řídící učitel Antonín Karčmář, působící během války v Ostravě. V letních měsících byla škola a hřiště uvedeny do pořádku a 1. září l945 se začalo 160 dětí vyučovat v pěti třídách. Protože po válce citelně chybělo sklo, byla okna zalepena lepenkou a děti se učily v kabátech. Teprve v létě 1946 se podařilo okna řádně zasklít a pořídit i nutný inventář.

Po válce byl obnoven i provoz mateřské školy. V r. 1945 ji navštěvovalo 42 dětí a vedla ji učitelka Andělína Kuzníková. Správu MŠ vykonával řídící učitel obecné školy Antonín Karčmář.

Vláda jedné strany a komunistická ideologie se brzy po únoru 1948 projevily i v novém školském zákonu, v nových osnovách a učebnicích. Do učitelské knihovny se musely zakoupit knihy o socialismu a jeho představitelích a učitelé měli za povinnost přenášet tyto myšlenky do celého systému vyučování. Téměř 150 let od založení školy a postavení kostela tyto dvě instituce spolu úzce souvisely. Přinášely vzdělání, poskytovaly duchovní a mravní hodnotu kozmickým občanům. Změnou politického klimatu v r. 1948 pak začaly kráčet každá svou vlastní cestou.

V r. 1949 došlo k velké úpravě prostranství před školou vykácením stromů a keřů a založením kruhových záhonů s růžemi. V té době byl postaven i pomník poručíku Josefu Hošovi, který stál před školou až do r. 1996, kdy byl pro značné poškození zbourán a pamětní deska z něj vsazena do zdi budovy školy.

Počet dětí ve škole postupně klesal a ve škol. roce 1951/52 se ve čtyřech třídách s pěti postupnými ročníky vzdělávalo 112 dětí. V témže roce přešla mateřská škola na celodenní provoz i se stravováním.

Z těchto let se ve školní kronice objevují různé zprávy o zapojení učitelů do mimoškolní práce, různých politických akcí a brigád na hledání mandelinky bramborové (tehdy ideologicky přezdívané jako americký brouk). Učitelé museli také aktivně spolupracovat na získávání odhlášek dětí z výuky náboženství.

Pro publikaci 650 let Kozmic na Hlučínsku připravila Mgr. Marie Tvrdá

Organizace

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2