Menu
Obec Kozmice
Kozmice
Obec Kozmice
Kozmice

MÍSTNÍ POPLATKY

Místní poplatek ze psa je splatný do 31.3. běžného roku a činí 120,- Kč/pes/rok.
Pokud již psa nevlastníte, tuto změnu nahlaste.
Při platbě na účet uveďte do „Zpráva pro příjemce“ jméno a příjmení držitele psa.

Úplata za odvádění odpadních vod,tzv. úplata za užívání obecní kanalizace je splatná do 30.4. běžného roku
a činí 200,- Kč/rok/nemovitost.
Variabilní symbol je číslo POPISNÉ DOMU/nemovitosti.
Poplatky lze platit hotově do pokladny obecního úřadu
nebo na účet obce
č.ú. 1847442319/0800.

Historie - 4. část

V r. 1958 se změnila osmiletá školní docházka na devítiletou. V té době navštěvovalo Základní školu v Kozmicích v šesti třídách 165 dětí. Protože to byl značný počet, bylo rozhodnuto, že v akci Z (zvelebení) bude přistavěno celé křídlo školní budovy s novými učebnami, čímž by se odstranilo směnné vyučování, započaté v r. 1945. Přípravné práce začaly na jaře 1965. Stavbu stěžovalo deštivé počasí a tehdy běžný nedostatek finančních prostředků i stavebního materiálu. Přesto byla škola o prázdninách r. 1967 dokončena a 3. 9. slavnostně otevřena. Školní rok začalo navštěvovat v pěti třídách 127 dětí. V témže roce byly zavedeny 2 volné soboty v měsíci.

Místní národní výbor v Kozmicích rozdělil v této době bývalou farskou zahradu mezi základní a mateřskou školu a zřídil v ní hřiště a školní zahradu.

Radost z přístavby školy netrvala dlouho. Již v létě 1968 do ní zatékalo. Proto musel být novými nosníky zpevněn strop a střecha opravena. O dva roky později se v této přístavbě z havarijního důvodu znovu přestalo vyučovat. Jedna třída našla dočasně své umístění v náhradních prostorách v zasedací místnosti místního národního výboru. V této době došlo i ke změně ředitele školy a za Jaroslava Zaorala, který odešel do důchodu, nastoupil na ředitelské místo zdejší učitel Adolf Kostka.

Oprava přístavby školy skončila v r. 1971 a tehdy také byla vykopána nová studna a do školy zaveden vodovod. V témže roce se započalo i s opravou staré části budovy. Při této opravě bylo do celé školy zavedeno ústřední vytápění z kotelny mateřské školy. Provedená oprava značně změnila vzhled školy a zlepšila pracovní prostředí pro žáky i učitelé. Školní budova, postavena v roce 1910, se dočkala dnešního vzhledu.

1. července 1973 se staly Kozmice součástí města Hlučína. V září 1975 došlo ke změně v organizaci školy. Žáci 5. třídy byli přeřazeni na Základní školu Hlučín - Tyršova ul. Pátá třída se do kozmické školy vrátila až v r. 1996. K 1. 9. 1997 se učilo ve čtyřech třídách pouze 93 dětí.

Dne 24. 2. 1975 byl zahájen provoz v nově postavené mateřské škole, která je umístěna mezi budovou školy a budovou obecního úřadu. V ní pobývalo ve dvou odděleních 42 dětí. Ředitelkou byla jmenována Uršula Kozáková. V současné době je v ní umístěno 53 dětí a ředitelkou je od r. 1996 Marcela Lompová.

Bývalá budova mateřské školy byla adaptována na kuchyň a jídelnu obou školských zařízení. Kuchyň nebyla dlouho v provozu a dnes funguje pouze školní jídelna. Obědy se do ní dovážejí již mnoho let z centrální kuchyně při ZŠ Hlučín-Rovniny.

Školní družina zahájila provoz v opravené budově bývalého národního výboru 1. 9. 1975. První školní rok ji navštěvovalo 31 dětí. Vedoucí vychovatelkou je již mnoho let Marie Křížová.

Koncem 70. a v 8O. letech nedošlo na školních budovách, ani v koncepci školy k žádné změně. Ta nastala teprve po listopadu 1989. Začaly se znovu obnovovat a k sobě přibližovat cesty školy a kostela.

1. 9. 1992 vystřídala ředitele Adolfa Kostku, který odešel do důchodu (ve škole učil od r. 1972), Mgr. Marie Tvrdá. Po obnovení samostatné obce v r. 1993 se zvětšil objem peněz, určených pro školu. Škola se plynofikovala a postupně se vybavuje moderní technikou a získala rovněž nové hudební nástroje. Také okolí školy změnilo svou tvář a prostranství před školou bylo velmi pěkně osazeno. V r. 1997 byla provedena větší oprava střech, které nevydržely nápor velkých povodňových dešťů. V současné době je již připravena studie na zastřešení budov základní i mateřské školy a obecního úřadu.

Pro publikaci 650 let Kozmic na Hlučínsku připravila Mgr. Marie Tvrdá

Organizace

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4